Oferuję profesjonalne pomiary elektryczne,przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach o różnej wielkości i przeznaczeniu: obiektów mieszkalnych, handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych i innych.


Wykonuję:
- kompleksowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej,
- pomiary impedancji pętli zwarcia (tzw. "zerowanie"),
- pomiary rezystancji izolacji,
- pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
- badanie wyłączników różnicowo-prądowych,
- oględziny i ocenę instalacji elektrycznej,
- oględziny i ocenę instalacji odgromowej,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- pomiary rezystywności gruntu.


Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych,